BG EN
Начало История Флора Фауна Селото Галерия Линкове
Блатната костенурка – (Emys orbicularis)

Блатната костенурка има тъмна коруба с малки жълтеникави петънца, достигаща до 25см. Кожата е тъмна с жълти петна. Опашката е много дълга и достига половината дължината на корубата. Вида е воден обитател. На всеки 15 до 20 минути излиза на повърхността, за да поеме въздух. Храни се с различни водни животни. Рибата е съвсем малка част от менюто и (главно болни риби). По този начин блатната костенурка играе роля на санитар във водоемите, които обитава. Полова зрялост достига на 6 до 8 години. Оплождането може да се проведе както на сушата, така и във водата. Женската изравя дупка на брега на водоема, където снася яйцата си. Женската снася три пъти годишно. Яйцата се мътят от 2 до 3 месеца и от тях се излюпват малки с много голям жълтъчен мехур. Веднага след излюпването си те се закопават в земята и живеят до следващата пролет, като се хранят от жълтъчния си мехур. Едва тогава, видимо укрепнали и пораснали навлизат във водоемите. Известни са случаи, в които блатни костенурки са доживели до 120 години. В България са защитени от закона и улавянето им е забранено.