BG EN
Начало История Флора Фауна Селото Галерия Линкове
Сем. Бумки (Discoglossidae)

Това са най-дребните жаби в България с тъмна окраска от горната страна и ярко украсен корем. При опасност се обръщат по корем и демонстрират ярката си окраска. От двата вида срещащи се в България, в защитената местност може да бъде намерена Червенокоремната бумка (Bombina bombina). Червенокоремната бумка (Bombina bombina) Тялото отгоре е тъмно, корема ярко оранжев със синкаво черни петна. На дължина достигат до 4см. Река Дунав се явява южната граница на ареала на вида. Предпочита малки водоеми с топла вода, което е причината да е рядко срещана в защитената местност. В същото време е най-често срещания вид жаба в останалите крайдунавски влажни зони. Бумката не напуска водата, но може да премине по сушата до 700м до друг водоем. За разлика от другите жаби които се хранят главно от насекоми, които ловят над водата червенокоремната бумка се храни и с много водни безгръбначни. Кожните и жлези отделят секрет – финолицин, които е по-отровен от секретите на останалите наши земноводни и дори и от този на краставата жаба. Най- голям враг на бумката е нощната чапла.