BG EN
Начало История Флора Фауна Селото Галерия Линкове
Дунавският тритон (Triturus dobrogicus)

Доскоро дунавският тритон се смяташе за под вид на гребенестият тритон, но чрез генетичен анализ се доказа, че са различни видове. Дунавският тритон се среща само във влажните зони по средното и долното поречие на р. Дунав. Окраската е тъмна с оранжев корем и светла повърхност отдолу на главата (при гребенестият тритон също е оранжева). През размножителния сезон мъжките придобиват гребен по гърба и опашката. Дунавският тритон живее във водата, в сравнение с останалите европейски видове и излиза на сушата само да зимува. Храни се с различни видове водни безгръбначни, ларви на комари и водни кончета. В блатото се случва да се улови на въдица с примамка от торен червей. Вида зимува на сушата в дупки на мишки заровени в почвата, под камъни и др. при температура на въздуха 9 - 10 градуса. При температура на водата около 6 градуса той напуска местата на зимуване и се отправя към водоемите. След около 10 дена започва размножаването. Екземплярите стават полово зрели на 3-та година. Поради отделяния от кожата отровен секрет дунавският тритон има малко врагове. Най-често става жертва на водни змии, чапли и щъркели.