BG EN
Начало История Флора Фауна Селото Галерия Линкове
Сем. Виюнови (Cobitidae)

Към сем. Виюнови (Cobitidae) се отнасят дребни видове риби, приспособени изключително към дънен начин на живот. Имат цилиндрична форма на тялото. Люспите са много дребни и незабелижими или изобщо липсват. В кожата има много жлезисти клетки, които отделят слуз, предпазваща тялото от съприкосновение с подводни предмети и намалява триенето при заравянето в дъното или навирането между камъни.. Задната част на плавателния мехур е редуциран (приспособление за дънен начин на живот). В защитената местност се срещат два вида от това семейство виюн (Misgurnus fossilis) и обикновения щипок (Cobitis taenia). ВИЮН (Misgurnus fossilis) Обитава водоемите в средна и източна Европа. Тялото е жълтеникаво с черни точки и три тъмни надлъжни ивици. Обитава тинести дъна и много често се среща във водоеми, в които е немислимо да се намерят други видове риба. Храни се със безгръбначни, които обитават тинята. Във вода с много ниско съдържание на кислород виюна поема въздух, които преминава през храносмилателния му тракт и през стените на червата обогатява кръвта с кислород. Виюна е най - едрия представител на семейството в България и достига до 20см дължина. В блатото Малък Преславец най-лесно може да бъде намерен до преливника при шлюза в северния край на блатото.