BG EN
Начало История Флора Фауна Селото Галерия Линкове
ЛИН (Tinca tinca)

Лина обитава водоемите на почти цяла Европа без най-северните части. Лина има широко тяло покрито с дребни люспи. Очите са много малки и ярко червени. Устата е вентрална, малка с малки мустачки. Цвета на тялото зависи от водоема, но обикновено е маслинено зелен. Достига до 60см дължина и до 8кг тегло. Храни се със зообентос. Размножава се, когато температурата на водата достигне 20 градуса. Заради вкусното си месо го наричат още и „блатна пъстърва”. Поради дънния си начин на живот е сравнително рядко улавян в блато Малък Преславец.