BG EN
Начало История Флора Фауна Селото Галерия Линкове
Голяма водна земеровка ( Neomys fodiens)

Отгоре е черна, по корема е бяла до сива. Разпространена е в Евразия. Обитава бреговете на блатото Малък Преславец. Много добре плува и се гмурка. Храни се с червеи, водни безгръбначни, попови лъжички, дребни рибки и жаби, млади гризачи. Теглото на храната, която изяжда за едно денонощие няколко пъти надминава теглото на самото животно. Ражда от 4 до 10 малки.