BG EN
Начало История Флора Фауна Селото Галерия Линкове
Тръстиково шаварче (Acrocephalus arundinaceus)

Най - едрото, с големина на дрозд шаварче. Затова и другото му име е тръстиков дрозд. Оцветяването му е маслинено кафяво. Обитава Европа, Азия и северна Африка. Прелетен вид. Строи дълбоко чашеобразно гнездо между две или три тръстикови стъбла. Снася от 3 до 6 бледо зелени яйца, които мъти две седмици. След още две седмици малките напускат гнездото. Обикновено има две люпила годишно, като женската оставя мъжкият да доизхрани първото люпило, а тя строи второ гнездо близо до първото и мъти в него. След като малките от първото люпило станат самостоятелни, мъжкият се присъединява към женската за изхранване на второто люпило. Храни се с различни околоводни насекоми. Рядко лови попови лъжички или малки жабчета.