BG EN
Начало История Флора Фауна Селото Галерия Линкове
Черен кълвач (Driocopus martius)

Най - едрият кълвач в България с размерите на врана. Има чисто черна окраска и голям клюн. Мъжкият е с червена „шапка” на главата, а женската има червено петно на тила. Постоянен вид. Брачните игри започват още през януари. В блатото гнезди по сухите дървета в южната му част. За около 3 седмици изкопава дупка в мъртво дърво като входното отверстие има големи размери от 17 на 10 см. Снася от 3 до 5 яйца направо върху пода на дупката. Малките се излюпват след около две седмици и напускат дупката след месец. Черният кълвач се храни главно с ларви на дървояди и корояди, мравки и по - рядко с гъсеници. През зимата е възможно да яде и различни видове семена.