BG EN
Начало История Флора Фауна Селото Галерия Линкове
Обикновена кукувица (Cuculus canorus)

Птица със средни размери и сравнителна дълги крила и опашка. По общ силует и окраска наподобява малкият ястреб. Като цяло окраската й е сива, а при женските се наблюдава и кафява форма на оперението. Прелетен вид. Ареала и включва Европа, Северна Африка и Средна Азия. Обитава най - разнообразни биотопи, което е свързано с начина и на размножаване. Тя е птица паразит. Паразитира по гнездата на пойни птици. В зависимост от гнездото женската има два подхода. Ако е открито гнездо, женската директно снася яйцето си в него, ако е закрито или в дупка, тя първо снася яйцето на земята и с клюн го пуска в гнездото. Обикновено избира гнезда в които женската още снася. Расте много бързо. Кукувицата се храни основно с гъсеници и то с мъхнати гъсеници, които другите видове птици почти не ядат, тъй като власинките на гъсеницата се забиват в кутикулата на жлезистия стомах. Куквицата е решила проблема като периодично подменя кутикулата на стомаха си и я изхвърля като погадка. В защитената местност паразитира както по гнездящите в тръстиката шаварчета, така и по различни горски видове пойни птици.