BG EN
Начало История Флора Фауна Селото Галерия Линкове
Белобуза рибарка (Chlidonias hybridus)

Средна по големина рибарка. Тежи около 80г. Главата й е черна, бузите и гърлото бели, останалата част е тъмносива. Има червен клюн и крака. Ареалът и не включва само американските континенти. Тя е прелетен вид. Пристига началото на май. Гнезди в колонии върху водната растителност. В блатото Малък Преславец колонията се разполага върху водните лилии. Броят на гнездата всяка година е различен, но средно наброява около 40 двойки. Гнездото е съвсем рехаво и яйцата лежат почти във водата. Снасят 3 яйца, които мътят и двамата родители от 15 до 17 дни. Излюпените малки могат да бягат и да плуват, но остават в гнездото до 2 седмици. При опасност цялата колония се вдига във въздуха и яростно атакува натрапника. На 20 до 25 дневна възраст малките могат да летят. Белобузата рибарка се храни както с дребни рибки и жаби, така и с голям брой насекоми, които лови както над водата, така и в близките до водоема ливади.