BG EN
Начало История Флора Фауна Селото Галерия Линкове
Лиска (Fulica atra)

Най - едрият от трите вида. Обитава откритите части на блатото. Теглото и достига до 1кг. Лесно се разпознава по черната окраска на перушината, на която контрастират белия клюн и чело (от тук идва и другото и име – белочела водна кокошка). Добре плува, но се гмурка лошо. Слаб летец. Ареала и на разпространение изключва Северна и Южна Америка. Много птици зимуват в р. Дунав. В защитената местност гнездят от 10 до 15 двойки, като гнездата се разполагат както по края на тръстиковия пояс, така и върху водните лилии. Снасят най - често от 6 до 9 яйца, които мътят и двамата родители в продължение на 22 дни. Малките, както и при другите видове от това семейство са гнездобегълци. Семейството се държи близо до тръстиката и при опасност се крие в нея. Годишно имат от 2 до 3 люпила. Лиската се храни главно с растителна храна и съвсем малко с животинска (личинки на насекоми, охлюви, дребни рибки).