BG EN
Начало История Флора Фауна Селото Галерия Линкове
Зеленонога водна кокошка (Gallinula chloropus)

Дребен вид. Достига тегло до 150гр. Отлично бяга по земята, плува и се гмурка, но лети слабо и неохотно. Разпространена е в цял свят с изключение на Австралия. Прелетен вид. Рядко единични екземпляри остават да зимуват тук. Те са тъмно сиви птици с бяло подопашие и бяла ивица на слабините. Челната пластина е яркочервена, клюнът е жълт. Краката са дълги и зеленикави. Гнезди сред папура и тръстиката, върху водните лилии и по рядко по ниските части на дърветата в близост до водата. Снася от 6 до 12 яйца, които мъти от 19 до 22 дена. Малките са гнездобегълци и от първия ден на живота си могат да плуват и да се гмуркат. Годишно има две люпила. Храни се изключително само с водни безгръбначни.