BG EN
Начало История Флора Фауна Селото Галерия Линкове
Керкенез (Falco tinnunculus)

Един от най-често срещаните соколи в България. Дребна птица с дължина на тялото от 31 до 38см. Оперението е кирпичено червено с тъмни капки. Темето е по - светло. Гнезди най - често в гнезда на вранови птици или в дупки. Снася от 4 до 5 яйца. Мътят и двамата родители до 28 дена. Малките започват да летят на едномесечна възраст. Птицата се храни се с дребни гризачи, гущери и по - едри насекоми. В защитената местност гнезди в горската част. През зимата също могат да се видят северни птици.