BG EN
Начало История Флора Фауна Селото Галерия Линкове
ЧЕРВЕНОПЕРКА (Scardinius erythrophthalmus)

Червеноперката се среща в цяла Европа и е една от най-красивите български риби. Тялото е страничносплескана със зеленикав гръб и блестящо жълтеникаво-златисто тяло. Очите са оранжеви с червено петно в горната част. Гръбния плавник в основата си е черен, а на върха червен. Гръдните плавници са сиви с червени краища, а всички останали плавници са наситено червени. Често червеноперката се бърка с бабушката, от която се отличава по по-ярката си окраска, с разположената на горе уста. Гръбната перка е изнесена силно назад, глътачните зъби са двуредни и корема е с люспест кил. Червеноперката обикновено достига дължина 30 – 35см и тегло 0.5кг, но има и екземпляри до 2кг. Обитава участъците от водоема силно обрасли с папур и тръстика. Размножава се, когато температурата на водата достигне 18 – 20 градуса. Храни се с млади стръкове на водните растения, с нишковидни водорасли, водни насекоми и др. Расте бавно и достига полова зрелост на 4-5 годишна възраст.