BG EN
Начало История Флора Фауна Селото Галерия Линкове
Червен ангъч (Tadorna feruginea)

Червения ангъч е една от едрите български патици с тегло от 1 до 1,6 кг. Лесно се разпознава по едноцветно рижото си оцветяване, светла глава и черни краища на крилата. Мъжките освен по - ярката си окраска се разпознават и по черния пръстен на врата. При полет върху крилата се виждат големи бели петна. Ареала му е югоизточната част на Европа и Южна Азия. Предпочита малки водоеми с открита водна площ затворени между хълмове. За разлика от други патици много по - често може да бъде видян на сушата. Гнезди в дупки на лисици, язовци и т.н., като дупката най - често не е напусната от животното. Може да гнезди и в хралупи по дървета. По време на мътенето мъжкият стои около входа на дупката и охранява от неприятели. След излюпването си цялото семейство напуска дупка и се отправя към водоема. Това е най - критическият момент в живота на малките, защото по някога дупката може да се намира на няколко километра от водоема. Ако във водоема има повече от едно семейство се образуват „детски ясли”. Една възрастна птица се грижи за всички малки, докато другите се хранят и почиват. Обитават откритите части на водоема, тъй като по този начин се спасяват от хищниците. В защитената местност гнезди една двойка в дупка на язовец разположена в западния й бряг.