BG EN
Начало История Флора Фауна Селото Галерия Линкове
Лятно бърне (Anas querquedula)

Дребна патица. За разлика от останалите видове тук, тя може да бъде наблюдавана само през размножителния сезон. По време на пролетната миграция може да се види в по-големи количества. Тя е значително по -дребна от зеленоглавата патица с тегло от 280 до 550 грама. Ареала и обхваща средните части на Европа и Азия. Има ярко изразен полов диморфизъм – мъжките са с кафяви глава и гърди върху които контрастира широка, ярко бяла над очна линия, отиваща към врата. Коремът е светъл, с гълъбови крила. Женската е кафеникава с тъмни петна. По характера на своето хранене е хищник, като основно се храни с водни охлюви. Рядко се храни с растителна храна. В защитената местност гнездят от 2 до 4 двойки в обраслите южни части на блатото. Потапниците са 3 вида - Качулата потапница (Aythya fuligula), Кафявоглава потапница (Aythya ferina) и Белоока потапница (Aythya nyroca). Те приличат много по външен вид и размери на патиците, но за разлика от тях, освен че са добри плувци са и добри гмуркачи. Първите два вида се срещан в защитената местност по време на миграция и зимуване. Третият вид гнезди в блатото.