BG EN
Начало История Флора Фауна Селото Галерия Линкове
Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos)

Най-многобройния вид патица. Едра е около 1 до 2кг. Плува добре, но не се гмурка. Има добре изразен полов диморфизъм. Мъжкият е със синьо зелена глава ограничена от бял пръстен, врата и гърба са кафяви, кръста и надопашката са черни. Корема е бледо сив. На крилата има ярко синьо – виолетово огледало. Женската е с еднотипно рижо – кафяво оцветяване с по - тъмни петна и светъл корем. На крилата има същото огледало, както при мъжкият. Тя е с по – дребни размери от мъжкия. Зеленоглавата патица обитава цялото северно полукълбо. Зимува на много големи ята включително и по река Дунав, като това са обикновено по-северни птици. В защитената местност гнездят от 2 до 5 двойки. Брачни игри и разделяне на двойки могат да се наблюдават още през месец февруари. Като правило гнездото се строи на скрито място на брега, но в защитената местност могат да се наблюдават гнезда сред тръстиката близо до границата с водното огледало. Снася от 6 до 16 яйца, като в по-топли години това може да стане още в края на март. Мътят до 26 дена. Малките напускат гнездото няколко часа след излюпването. Семейството се придържа към по-обраслите части на водоема и трудно може да се наблюдава. През това време мъжките се събират на малки ята и отлитат в друг водоем за да линеят. На двумесечна възраст малките летят добре. Видът е основен ловен обект в района.