BG EN
Начало История Флора Фауна Селото Галерия Линкове
Малък воден бик (Ixobrychus minutus)

Малкият воден бик е най - дребната чапла в България с тегло едва 130 – 150гр. Мъжките са с черен горен гръб и охрист корем и гърди. Крилата също са черни. Клюна е жълто зелен, краката зелени. При женските оперението отгоре е по светло и клюнът е жълт с тъмен край. Разпространен е в Европа, Азия, Африка и островите на Нова Зеландия. Мигрира по единично през нощта. Първите птици пристигат в защитената местност края на март, началото на април. Гнезди в тръстиковия пояс около блатото, като гнездото е сред тръстиките и може да бъде разположено както на повърхността на водата, така и до 0,5м над нея. Снася от 4 до 9 яйца, които се мътят в продължение на 20 дни. Малките напускат гнездото в края на третата седмица, когато са напълно оперени. Малкият воден бик се храни с дребни рибки, жаби, попови лъжики и различни водни безгръбначни. Понякога напада и гнезда на пойни птици. Лети рядко, предвижва се сред тръстиката и в случай на опасност застава неподвижно и се слива със общия фон.