BG EN
Начало История Флора Фауна Селото Галерия Линкове
Сем. Корморанови (Phalacrocoracidae)

Семейство Корморанови в България е представено от 3 вида, като в защитената местност се срещат 2 вида – Малкият (Phalacrocorax pygmeus) и Големият корморан (Phalacrocorax carbo). И двата вида се срещат тук целогодишно, но не гнездят. Най-близките гнездови находища са Биосферен резерват “Сребърна”, и о-в Малък Косуй. В блатото влизат да се хранят с риба. Големият корморан предпочита откритите и дълбоки места, докато малкия корморан предпочита по- плитките места в покрайнините на блатото. Малкият корморан е застрашен от изчезване вид. За сега в България гнезди само по р. Дунав, а в Европа се среща само на Балканския полуостров.