BG EN
Начало История Флора Фауна Селото Галерия Линкове
Сем. Пеликани (Pelecanidae)

Семейство Пеликанови в България е представено от 2 вида – Розов (Pelecanus onocrotalus) и Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus). В защитената местност засега се наблюдава само къдроглавият пеликан, който гнезди в Биосферен резерват “Сребърна”, на около 20 км източно в посока на град Силистра. Видът се наблюдава през цялата година. Храни се както в блатото, така и в р. Дунав. По-голям брой птици могат да се видят през зимата, когато птиците се събират в по-големи групи да зимуват.