BG EN
Начало История Флора Фауна Селото Галерия Линкове
Голям гмурец (Podiceps cristatus)

Най-големият от описаните гмурци. Има много голям ареал на разпространение (Европа, Азия, Австралия, Африка). В защитената местност гнездят 2 до 4 двойки всяка година. Строят гнездо, както в покрайнините на тръстиковия пояс, така и върху водните лилии. Брачните игри са през май и са изключително интересни и красиви за наблюдение. Гнездото е построено от водна растителност и е плаващо. Дъното му е постоянно мокро и има температурата на водата. Най-често в него има от 3 до 4 яйца. При напускане на гнездото, яйцата винаги се покриват с водна растителност, за да бъдат предпазени от хищници. Инкубационният период е 28 дни. Малките са гнездобегълци и напускат гнездото веднага след като изсъхнат. В началото родителите ги хранят с различни водни безгръбначни, а по-късно и с малки рибки. При опасност малките се скриват под крилата на родителя. На месечна възраст малките започват да летят. Малко преди прелета малките напускат родителите си. Често в защитената местност могат да се видят и единични зимуващи птици.