BG EN
Начало История Флора Фауна Селото Галерия Линкове
Сем. Щуки (Esocidae)

В България семейството е представено от 2 вида – Щука (Esox lucius) и Умбра (Umbra krameri). Вторият вид е много дребен и рядък и се среща само във влажните зони на р. Дунав, така че маже да се очаква да бъде намерен тук. Щука (Esox lucius) Щуката е типичен хищник, който обитава цялото северно полукълбо и нейния ареал е един от най-обширните сред пресноводните риби. Обикновено щуката достига дължина от 1,5м и 35кг тегло, но са възможни и по-големи екземпляри. Средната продължителност на живота е около 20г. Придържа се сред обрастванията с водна растителност. Окраската е преобладаващо сиво-зелен цвят със светли ивици напречно на тялото, което има стреловидна форма. Щуката се нуждае най-малко от 2-3 мг/л разтворен кислород във водата. Щуката се размножава веднага след разтапянето на леда при температура на водата 3-6 градуса, на дълбочина 0.5 -1м. Младите щуки се хранят с различни водни организми докато достигнат дължина 5см, след което се хранят само с личинки на шаранови риби, които се излюпват по - късно.